Počas celého roka navštevujú deti zo školských klubov domovy dôchodcov

Máte námet na reportáž?

Napíšte nám, alebo zavolajte, radi Vaše zaujímavé námety prídeme natočiť.

Chcem Vás kontaktovať